SILVER

SILVER

BRISK Ви ја представува посебната линија LPG Silver свеќички која е развиена исклучиво за мотори кои користат ТНГ како алтерантивно гориво. Оваа линија на специјално развиени производи овозможува лесно сервисирање, долготрајност и поквалитетна работа на моторот.
PREMIUM+

PREMIUM+

Нова серија на свеќици за новата генерација мотори. BRISK е единствена фабрика која вложува напори и средства во испитување на материјали. Цел на тие испитување е долг век на траење на свеќичките покрај зачувувањето на системот за палење и животната средина.
КАТАЛОГ

КАТАЛОГ

Со интерактивен приказ на сите достапни модели и типови на возила до полесно лоцирање на соодветниот тип на свеќички препорачан од производителот. Со едноставно кликнување до секогаш на време ажурирани податоци на сите типови свечиќки.
Brisk Tábor фабрика која е основана во Чешка Република 1992. Година. Има договор за снабдување на свеќици и греачи со произведувачи на автомобили како што се Audi, Volkswagen, Seat, Škoda. Квалитетот и сигурноста на нивните производи води до сертификатот ISO 14001, кој компанијата го добила во 2000 година.